Поштовани грађани,

 

Сходно Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116 од 22. децембра 2008, 104 од 16. децембра 2009, 101 од 29. децембра 2010, 31 од 9. маја 2011 - др. закон, 78 од 19. октобра 2011 - др. закон, 101 од 30. децембра 2011, 101 од 20. новембра 2013, 40 од 7. маја 2015 - др. закон, 106 од 21. децембра 2015, 13 од 19. фебруара 2016, 108 од 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 65 од 24. августа 2018 - УС, 87 од 13. новембра 2018, 88 од 15. новембра 2018 - УС) и Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 101 од 20. новембра 2013. године), 01.01.2014. године формиран је Трећи основни суд у Београду који је надлежан за територију општина Земун, Нови Београд и СурчинНазив органа: Трећи основни суд у Београду

Седиште: Улица Савска бр. 17а, 11113 Београд

Привремено седиште: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 16

Матични број: 17865412 

ПИБ: 108341270

Жиро рачун-депозит: 840-428802-39

Жиро рачун-судске таксе: 840-30618845-71

Жиро рачун-новчана казна, трошкови поступка: 840-30619845-78