Контакт подаци

 

 Зграда у Булевару Михајла Пупина бр.16

 

Централа:

011 2018200

 

Управа:

011 2018208

011 2018205

 

Факс:

011 3191599

 

 

 

Инфо-служба за подршку алтернативним начинима решавања спорова (медијација)

 Шалтер бр. 12

011 2018360

medijacija@treci.os.sud.rs

 

Кривична писарница

 

канцеларија број 02

011 2018316

 

Рачуноводство   суда

соба   бр. 122

011 2018228

 

Парнична писарница

 

 

 

референти парничне писарнице

соба 012

011 2018332

Извршна писарница   за извршења на основу извршне исправе

 

 

шеф:

Јелена Јосифов 

соба бр. 15-18

011 2018342

 

Извршна писарница за извршења на основу веродостојне исправе

 

Ванпарнична писарница

шеф: Мирјана Крњаја

соба бр. 15-18

011 2018338

 

Кривична писарница

шеф: Ксенија Гаврић 

03 

011 2018320 и

011 2018321

 

Пријем и   експедиција

соба   бр. 011

011 2018330 и 011 2018329

 

Кадровски   послови

соба   бр. 103

011 2018358

 

Послови   јавних набавки

соба   бр. 103

011 2018204

 

Правосудна стража

 улаз у зграду суда

011 2018345

 

 Зграда у улици Тошин бунар бр. 274 Г

 

Управа:

011 7357321

 

Парнична писарница:

011 6354090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

е-поштаuprava@treci.os.sud.rs ИСКЉУЧИВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

Електронски поднесак: elektronski.podnesak@treci.os.sud.rs

Интернет страницаwww.treci.os.sud.rs