Контакт подаци

 

 Зграда у Булевару Михајла Пупина бр.16

 

Централа:

011 2018200

 

Управа:

011 2018208

011 2018205

 

Факс:

011 3191599

 

e-mail:

uprava@treci.os.sud.rs

 

Инфо-служба за подршку алтернативним начинима решавања спорова (медијација)

 Шалтер бр. 12

011 2018360

medijacija@treci.os.sud.rs

 

Управитељ судске писарнице

Олгица Мијић

канцеларија број 02

011 2018316

 

Рачуноводство   суда

соба   бр. 122

011 2018228

 

Парнична писарница

шеф: Ивана   Цветићанин, соба бр. 02

011 2018316

 

референти парничне писарнице

соба 012

011 2018332

Извршна писарница   за извршења на основу извршне исправе

шеф: Светлана Ранковић

соба бр. 15-18

011 2018342

 

Извршна писарница за извршења на основу веродостојне исправе

 

Ванпарнична писарница

шеф: Мирјана Крњаја

соба бр. 15-18

011 2018338

 

Кривична писарница

шеф: Ксенија Гаврић 

03 

011 2018320 и

011 2018321

 

Пријем и   експедиција

соба   бр. 011

011 2018330 и 011 2018329

 

Кадровски   послови

соба   бр. 103

011 2018358

 

Послови   јавних набавки

соба   бр. 103

011 2018204

 

Правосудна стража

 улаз у зграду суда

011 2018345

 

 Зграда у улици Тошин бунар бр. 274 Г

 

Управа:

011 7357321

 

Парнична писарница:

011 6354090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

е-поштаuprava@treci.os.sud.rs

Електронски поднесак: elektronski.podnesak@treci.os.sud.rs

Интернет страницаwww.treci.os.sud.rs