Остали интерни акти

I-1-12-2023 Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Величина: 2.74 MB
I-1-14-2016-2 Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује Величина: 4.46 MB
I-1-116-2015 Упутство о обавезном начину и поступку поправке и одржавања опреме - персонални рачунари, сервер уређаји и мрежна опрема Величина: 3.37 MB
I-1-117-2015 Упутство о обавезном начину и поступку поправке и одржавања опреме - лифтови Величина: 3.4 MB
I-1-98-2015-2 Упутство о обавезном начину и поступку поправке и одржавања опреме - службени аутомобили Величина: 3.35 MB
I-1-96-2015-2 Упутство о обавезном начину и поступку поправке и одржавања опреме - штампачи и фотокопири Величина: 5.6 MB
I-1-97-2015-2 Упутство о обавезном начину и поступку поправке и одржавања опреме - клима уређаји Величина: 3.87 MB
I-1-99-2015-2 Упутство о обавезном начину и поступку поправке и одржавања опреме - франк машина Величина: 3.45 MB
I-1-103-2016 Упутство о обавезном начину и поступку акредитације новинара у згради суда Величина: 2.79 MB
I-1-121-2016 План за повећање поверења јавности у рад Трећег основног суда у Београду за 2017. годину Величина: 4 MB
I-1-7-2016 Упутство о обавезном начину и поступку издавања и додељивања идентификационих картица у Трећем основном суду у Београду Величина: 4.65 MB
I-1-34-2016 Правилник о обавезном начину и поступку комуникације и понашања судског особља у Трећем основном суду у Београду Величина: 0.96 MB
I-1134-2015 Правилник о кућном реду у судској згради Tрећег основног суда у Београду у Булевару Михајла Пупина број 16 Величина: 6.1 MB
I-1-87-2015 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Трећем основном суду у Београду Величина: 0.43 MB
Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује број Величина: 0.76 MB