САОПШТЕЊЕ

Поштовани,

На Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи 05. октобра 2017. године Трећем основном суду у Београду су од стране Врховног касационог суда додељене:

1) Трећа награда у категорији ''Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године" и

2) Признање за иновацију у управљању судом којом се доприноси унапређењу и ефикасности судског система Републике Србије у 2017. години.

Трећем основном суду у Београду је од стране Врховног касационог суда на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи 11. октобра 2016. године додељена друга награда у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Судија Душан Агатоновић