Поштовани,

Обавештавамо вас да је почев од дана 10.07.2023. године, омогућена лична предаја писмена за Парничну материју,

на трећем спрату зграде Трећег основног суда у Београду, а која зграда се налази у ул. Тошин бунар бр. 274Г, Београд.

Писмена упућена поштом, примају се у згради Трећег основног суда у Београду,  Булевар Михајла Пупина бр. 16, Београд.

С поштовањем,

Судска управа Трећег основног суда у Београду