Поштовани,

 

На Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи дана 08. октобра 2018. године Трећем основном суду у Београду је од стране Врховног касационог суда додељено Признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2018. години.

 

 

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Судија Душан Агатоновић