Судије

Судије

У Трећем основном суду у Београду судијску функцију тренутно обављају укупно 62 судије.

Кривично одељење 

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Бошњак Мирослав

Булевар Михајла Пупина 16

133

I

2.

Бровет Тамара

Булевар Михајла Пупина 16

230

II

3.

Даниловић Јелена

Булевар Михајла Пупина 16

132

I

4.

Бабић Синиша

Булевар Михајла Пупина 16

127

I

5.

       

6.

Жиловић Жељко

Булевар Михајла Пупина 16

229

II

7.

 

Булевар Михајла Пупина 16

127

I

8.

Петковић Милосављевић Јелена

Булевар Михајла Пупина 16

128

I

9.

Тркуља Васић Тања

Булевар Михајла Пупина 16

132

I

10.

Вељић Александар

Булевар Михајла Пупина 16

230

II

11.

Ђуричковић Вук 

Булевар Михајла Пупина 16

125

I

12.

Перишић Александар

Булевар Михајла Пупина 16

121 (ВАНРАСПРАВНО ВЕЋЕ)

I

13.

Величковић Игор

Булевар Михајла Пупина 16

128

I

Истрага и претходни поступак

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Игњатовић Јовица

Булевар Михајла Пупина 16

120

I

2.

Јевтовић Славица

Булевар Михајла Пупина 16

119

I

Парнично одељење

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Судија Билош Љиљана

Булевар Михајла Пупина 16

224

II

2.

Судија Бојановић Весна

Булевар Михајла Пупина 16

224

II

3.

Судија Ковачевић Владан

Тошин бунар 274Г

4

I Десно

4.

Судија Наташа Милутиновић Панчевски

Тошин бунар 274Г

7

I Лево

5.

Судија Ћуић Марина

Тошин бунар 274Г

8

I Лево

6.

Судија Бујуклић Митровић Јасна

 Булевар Михајла Пупина 16

126

 I

7.

Судија Продановић Богданка

Тошин бунар 274Г

1

Пр. Лево

8.

Судија Поповић Урош

Тошин бунар 274Г

1

II Десно

9.

Судија Маревић Јасмина

Тошин бунар 274Г

3

Пр. Десно

10.

Судија Радошевић Марта

Тошин бунар 274Г

2

Пр. Лево

11.

Судија Ћук Јелена

Тошин бунар 274Г

2

II Десно

12.

Судија Јовановић Оливера

Тошин бунар 274Г

5

I Лево

13.

Судија Мијаиловић Ивана

Булевар Михајла Пупина 16

121

I

14.

Судија Ристовић Мирјана

Тошин бунар 274Г

3

Пр. Лево

15.

Судија Лукендић Лола

Тошин бунар 274Г

5

II Лево

16.

Судија Селаковић Владимир

 Булевар Михајла Пупина 16

125

  I 

17.

Судија Кнежевић Јелена

Тошин бунар 274Г

 7

 II Лево

18.

Судија Младеновић Владимир

Булевар Михајла Пупина 16

 133

 I

19.

Судија Милошевић Ана

Тошин бунар 274Г

 6

 II Лево

20.

Судија Гајић Јелена

Тошин бунар 274Г

 4

 I Десно

21.

Судија Марјановић Борис

Булевар Михајла Пупина 16

 224

 II

22.

Судија Караџић Богдан

Тошин бунар 274Г

 4

Пр. Лево

23.

Судија Марковић Илија

Тошин бунар 274Г

 4

Пр. Десно

24.

Судија Рибаћ Никола

Тошин бунар 274Г

 5

Пр. Лево

25.

Судија Брајовић Тодор

Тошин бунар 274Г

 5

Пр. Лево

26.

Судија Јовановић Наташа

Тошин бунар 274Г

 4

Пр. Десно

27.

Судија Петровић Милош

Тошин бунар 274Г

 6

 II Лево

28.

Судија Алексић Татјана

Тошин бунар 274Г

 1

 II Десно

29.

Судија Стојилковић Александар

Булевар Михајла Пупина 16

 224

 II

30.

Судија Милић Владислава

Булевар Михајла Пупина 16

 126

 I

31.

Судија Ђокић Бранимир

Булевар Михајла Пупина 16

133

 I

32.

Судија Ивановић Милица

Булевар Михајла Пупина 16

 218

 II

33.

Судија Симовић Марија

Булевар Михајла Пупина 16

 219

 II

Одељење радних спорова

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Никићевић Иван

Булевар Михајла Пупина 16

113

I

2.

Миловановић Младен

Булевар Михајла Пупина 16

112

I

3.

Наташа Ристић Лемић

 Булевар Михајла Пупина 16

 220

 I

4.

 Живановић Ружица

Булевар Михајла Пупина 16

113

I

5.

Жиловић Жељко 

Булевар Михајла Пупина 16

229

II

6.

Зечевић Биљана

Булевар Михајла Пупина 16

112

I

Ванпарнично одељење

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Рађеновић Наташа

Булевар Михајла Пупина 16

 229

II

2.

 

 

 

 

3.

Родић Дина

Булевар Михајла Пупина 16

219

II

4.

Спаић Данка

Булевар Михајла Пупина 16

220

II

 

Судијски помоћници који поступају у оставинској материји

Булевар Михајла Пупина 16

205, 208 и 209

II

 

Извршно одељење

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Игњатовић Виолета

Булевар Михајла Пупина 16

107

I

2.

Младеновић Костић Снежана

Булевар Михајла Пупина 16

107

I

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 Рашић Момирка

Булевар Михајла Пупина 16

 210

 II

Одељење за породичне спорове

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Благојевић Љиљана

Булевар Михајла Пупина 16

218

II

2.

Мушић Растко

Булевар Михајла Пупина 16 

 235 

II

3.

Михаиловић Љиљана

Булевар Михајла Пупина 16

235

II

4.

 

Булевар Михајла Пупина 16

 

 

5.

 

6.

Ђорђевић Марија

Булевар Михајла Пупина 16

202

 II