Судије

Судије

У Трећем основном суду у Београду судијску функцију тренутно обављају укупно 52 судије.

Кривично одељење 

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Бошњак Мирослав

Булевар Михајла Пупина 16

133

I

2.

Бровет Тамара

Булевар Михајла Пупина 16

230

II

3.

Даниловић Јелена

Булевар Михајла Пупина 16

132

I

4.

Бабић Синиша

Булевар Михајла Пупина 16

127

I

5.

Галић Светлана

Булевар Михајла Пупина 16

128

I

6.

Гркинић Милан

Булевар Михајла Пупина 16

126

I

7.

Јевтовић Славица

Булевар Михајла Пупина 16

127

I

8.

Петковић Милосављевић Јелена

Булевар Михајла Пупина 16

128

I

9.

Тркуља Васић Тања

Булевар Михајла Пупина 16

132

I

10.

Вељић Александар

Булевар Михајла Пупина 16

230

II

11.

Ђуричковић Вук 

Булевар Михајла Пупина 16

125

I

12.

Перишић Александар

Булевар Михајла Пупина 16

121 (ВАНРАСПРАВНО ВЕЋЕ)

I

13.

Величковић Игор

Булевар Михајла Пупина 16

225А

II

Истрага и претходни поступак

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Игњатовић Јовица

Булевар Михајла Пупина 16

120

I

2.

Кантар Снежана

Булевар Михајла Пупина 16

119

I

Парнично одељење

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Билош Љиљана

Булевар Михајла Пупина 16

224

II

2.

Бојановић Весна

Булевар Михајла Пупина 16

224

II

3.

Бошковић Марија

Булевар Михајла Пупина 16

202-203

II

4.

Милутиновић Панчевски Наташа

Булевар Михајла Пупина 16

223

II

5.

Ћуић Марина

Булевар Михајла Пупина 16

236

II

6.

 Дабић Маја

 Булевар Михајла Пупина 16

125

I

7.

Кнежевић Милијана

Булевар Михајла Пупина 16

223

II

8.

Кнежевић Јелена 

Булевар Михајла Пупина 16

 

 

9.

Маревић Јасмина

Булевар Михајла Пупина 16

229

II

10.

Милошевић Невенка

Булевар Михајла Пупина 16

225

II

11.

Паповић Божидарка

Булевар Михајла Пупина 16

220-221

II

12.

Дрљача Савићевић Дина

Булевар Михајла Пупина 16

229

II

13.

Мијаиловић Ивана 

Булевар Михајла Пупина 16

121

I

14.

Ристовић Мирјана

Булевар Михајла Пупина 16

231

II

15.

Секулић Нада

Булевар Михајла Пупина 16

231

II

16.

Павловић Жак

 Булевар Михајла Пупина 16

126

 I 

17.

Чогурић Бојана

Булевар Михајла Пупина 16

 113

 I

18.

Николић Милосављевић Маријана

Булевар Михајла Пупина 16

 236

 II

19.

Милошевић Ана

Булевар Михајла Пупина 16

 225

 II

20.

Гајић Јелена

Булевар Михајла Пупина 16

 121

 I

21.

Родић Дина

Булевар Михајла Пупина 16

 224

 II

22.

Караџић Богдан

Булевар Михајла Пупина 16

 219

 II

Одељење радних спорова

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Рађеновић Наташа

Булевар Михајла Пупина 16

225А

II

2.

Миловановић Младен

Булевар Михајла Пупина 16

112

I

3.

Наташа Ристић Лемић

 Булевар Михајла Пупина 16

 220

I

4.

 Живановић Ружица

Булевар Михајла Пупина 16

133

I

5.

 

 

 

 

6.

Зечевић Биљана

Булевар Михајла Пупина 16

112

I

Ванпарнично одељење

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Арежина Нешовић Стојанка 

Булевар Михајла Пупина 16

 113

I

2.

 

 

 

 

3.

Михајловић Светомирка

Булевар Михајла Пупина 16

219

II

4.

 Кнежевић Јелена

Булевар Михајла Пупина 16

 

 

 

Судијски помоћници који поступају у оставинској материји

Булевар Михајла Пупина 16

205, 208 и 209

II

 

Извршно одељење

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Игњатовић Виолета

Булевар Михајла Пупина 16

107

I

2.

Младеновић Костић Снежана

Булевар Михајла Пупина 16

107

I

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 Рашић Момирка

Булевар Михајла Пупина 16

 210

II

Одељење за породичне спорове

Број већа

Судија

Адреса судског одељења

Судница

Спрат

1.

Благојевић Љиљана

Булевар Михајла Пупина 16

218

II

2.

Топић Весна 

Булевар Михајла Пупина 16 

 235 

II

3.

Михаиловић Љиљана

Булевар Михајла Пупина 16

235

II

4.

Радојичић Матија

Булевар Михајла Пупина 16

 

 

5.

Ивановић Милица

Булевар Михајла Пупина 16

218 

 II